A Kiskőrösi Kistérség rövid bemutatása

A Bács-Kiskun megyébe tartozó Kiskőrösi statisztikai kistérséget 15 település alkotja. Akasztó (3.577 fő), Bócsa (1.855 fő), Császártöltés (2.682 fő), Csengőd (2.345), Fülöpszállás (2.551 fő), Imrehegy (802 fő), Izsák (6265 fő), Kaskantyú (1.118 fő), Kecel (9.151 fő), Kiskőrös (15.248 fő), Páhi (1.311 fő), Soltszentimre (1.440 fő), Soltvadkert (7.818 fő), Tabdi (1.208 fő) és Tázlár (1.881 fő). Ezek közül városi ranggal Izsák, Kecel, Kiskőrös és Soltvadkert bír. A kistérség összlakossága 2006-ban 59.252 fő volt.


Ez a 15 település 2004. szeptember 30.-án alakította meg többcélú társulását Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT) néven. Az eredeti megállapodás azóta három alkalommal került módosításra, a Társulás szervezetét, ellátandó és vállalt feladatait érintő változtatások miatt.  Az aláírt megállapodásban rögzített, közösen ellátandó feladatok tényleges megvalósítása képezi az együttműködés jövőjét, sikerességét,  valamint a ténylegesen meglévő és működő kapcsolatokat a Társulás, önkormányzatai között.


A Társulási Megállapodás szerint:

„A kistérségben működő települési önkormányzatok a Társulást egyes oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási és területfejlesztési feladatok végrehajtására, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására hozzák létre.


A Társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően vállalja az alábbi feladatok ellátását:

-     közoktatási

-     egészségügyi,

-     belső ellenőrzési,

-     szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti alap- és szakellátások közül legalább egy feladatot, továbbá

-     területfejlesztési feladatot.”

 
A térségben a központi szerepet a múltban és a jelenben is Kiskőrös tölti be. Térségi szerepköréből fakadóan a város  látja el a körzetközponti feladatokat a szakorvosi rendelőnek, a városi rendőrkapitányságnak, a városi bíróságnak, a városi ügyészségnek, az ÁNTSZ-nek, a munkaügyi kirendeltségnek és a földhivatali kirendeltségnek köszönhetően. Tázlár, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés, Csengőd, Páhi, Kaskantyú, Tabdi, Soltszentimre, Fülöpszállás és Akasztó, illetve természetesen magához Kiskőrös településekhez tartozó körzetvezető falugazdász ugyancsak itt érhető el. Szolgáltatás, kereskedelem és munkahely biztosításának területén szintén térségi szerepkört tölt be a város.

 

A térségben 19 általános iskola működik, a megye általános iskoláinak 9,3 %-a. Működik 2 középiskola (Kiskőrösön), valamint egy kihelyezett tagozatként (Izsákon), a megye középiskoláinak 4,2 %-a. A kistérségben felsőfokú oktatási intézmény nincs.

Az 1000 lakosra jutó általános iskolás tanulók száma a kistérség (93,0 fő, 2002) településein bőven meghaladja az országos (35,2 fő, 2002) átlagot, a megyei átlagot (96,5 fő, 2002) viszont nem éri el.

A kistérségen belül Kiskőrös elérhetősége jó, a legtávolabb fekvő településről is 30 percen belül elérhető. Kiskőrös elérésében mind a vonatnak mind az autóbusznak fontos szerepe van. A menetidők zömmel fél órán belül vannak. Fülöpszállásról a vasúti utazás kedvezőbb.